KRÁTKOZRAKOST v 21. století

Oční vada krátkozrakost neboli myopie způsobuje mnoha lidem potíže se zaostřením vzdálených objektů při běžných činnostech. Výzkumy, které se zabývají touto problematikou, naznačují, že počet lidí s krátkozrakostí je výrazně vyšší než v uplynulých desetiletích. Tato problematika se týká nejenom dospělých, ale především dětí. Hlavní příčiny vzniku oční vady nejsou dodnes známy, podle určitých studií hrají velkou roli genetické předpoklady. Poslední poznatky se však přiklánějí k zásadnímu vlivu vnějších faktorů (namáhání očí při pohledu do blízka, nedostatek osvětlení, nedostatek pohybu a další).
Krátkozrakost bez dioptrických brýlí způsobuje rozmazané vidění na větší vzdálenosti Krátkozrakost po korekci dioptrickými brýlemi například z optiky Kroměříž
Krátkozrakost bez dioptrických brýlí. Krátkozrakost s korekcí dioptrickými brýlemi.

Příznaky krátkozrakosti

Potíží, které mohou doprovázet krátkozrakost je celá řada. Časté bolesti hlavy, únava očí při práci na počítači nebo při běžných denních činnostech, mhouření očí, pálení a slzení očí, jsou jedny z nejčastěji popisovaných příznaků.

Rozmazané značky v dálce pří řízení auta, ale blízké předměty jsou ostré?“ Pokud se tento problém týká i Vás, je třeba navštívit odborné pracoviště, kde bude provedena podrobná prohlídka možné příčiny těchto potíží. Oční Centrum Visual v centru Kroměříže se již osmým rokem věnuje pacientům s různými zrakovými potížemi a nabízí nejvyšší kvalitu diagnostiky očních vad a skrytého šilhání.

Příčiny krátkozrakosti

Nejčastěji je krátkozrakost způsobena tím, že oční koule je příliš dlouhá. Předozadní délka oka je tedy větší, než je třeba pro správné vidění. To způsobuje spojení světelných paprsků před sítnicí a obraz tedy člověk vnímá neostře rozmazaně. K spojení světelných paprsků přímo na sítnici Vám pomůže správně zvolená korekce oční vady.

Důležité je nejen nastavení správných dioptrií a zajištění spolupráce očí, ale také samotný výběr a nastavení brýlové obruby. Specializované pracoviště na odborné vyšetření zraku v Kroměříži nabízí služby oční optiky, kde je na výběr velké množství brýlových obrub. Tento problém je také možné řešit pomocí kontaktních čoček. Neváhejte podstoupit podrobné vyšetření zraku v Očním Centru Visual, kde Vám rádi poradíme a pomůžeme od Vašich potíží se zrakem.