Je vhodné používání kontaktních čoček během šíření nákazy Koronavirem (COVID-19)?

Publikováno 18. 3. 2020, aktualizace 30. 3. 2020

V současnosti není důkaz, že existuje zvýšené riziko infekce koronavirem u nositelů kontaktních čoček.1 Zásadní je správné mytí rukou, které by vždy mělo probíhat jak před, tak i po manipulaci s čočkami.2 Podstatné je také dodržení dalších hygienických opatření jako dodržování data výměny kontaktních čoček, správná péče o pouzdro na kontaktní čočky a eliminace dotyku očí, především v rizikovém prostředí.1 Kontaktní čočky by neměly být nošeny v případě, že jsme nemocni nebo2,3 se celkově necítíme zdraví.1

The American Academy of Optometry3 shrnují, že obecně k prevenci infekce při nošení kontaktních čoček všech druhů (bakteriálních, virových a mykotických) musí nositelé kontaktních čoček:

  • Důkladně umývat ruce nejméně 20 sekund mýdlem a vodou a následně ruce důkladně osušit.
  • Ideálně používat jednodenních kontaktní čočky (po jednom dni vyhodit a další den použít nové)
  • Vhodné použití roztoků na čištění kontaktních čoček. Není možné jejich doplnění jiným roztokem nebo opakované použití.
  • Výměna pouzdra na kontaktní čočky alespoň jednou měsíčně. Pouzdro opláchnout roztokem na kontaktní čočky, hygienicky otřít a nechat osušit na vzduchu.

Na základě vyjádření American Academy of Ophthalmology4 poslední dny zahraniční média jako CNN, Fox News a další vyzývají k dočasnému přechodu z kontaktních čoček na brýle. Důvodem je skutečnost, že nositelé kontaktních čoček se očí dotýkají mnohem častěji než ostatní. Navíc nošení brýlí může zvýšit ochranu očí před respiračními kapičkami. Při kontaktu s potenciálně nakaženou osobou však běžné brýle nestačí a je potřebné použít ochranné brýle, které zatěsňují veškeré prostory.

Doporučené mytí rukou podle Světové zdravotnické organizace:5

Mytí rukou podle Světové zdravotnické organizace

Obrázek 1: Mytí rukou podle Světové zdravotnické organizace (zdroj https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/)

Použité zdroje:

1.           CooperVision Statement on COVID-19 and Contact Lens Wear | CooperVision. https://coopervision.com/our-company/news-center/coopervision-statement-covid-19-and-contact-lens-wear. Accessed March 18, 2020.

2.           Top Contact Lens Experts Dispel Misinformation Regarding Coronavirus. Eyewire News. https://eyewire.news/articles/top-contact-lens-experts-dispel-misinformation-regarding-coronavirus/. Accessed March 18, 2020.

3.           Science and Sense in Contact Lens Wear. https://www.aaopt.org/detail/news/2020/03/17/science-and-sense-in-contact-lens-wear. Accessed March 18, 2020.

4.           Coronavirus Eye Safety. American Academy of Ophthalmology. https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/coronavirus-covid19-eye-infection-pinkeye. Published October 3, 2020. Accessed March 30, 2020.

5.           WHO | Clean hands protect against infection. WHO. https://www.who.int/gpsc/clean_hands_protection/en/. Accessed March 18, 2020.