V Očním Centru Visual je pro nás profesionalita na prvním místě, proto se u nás Vašemu zraku věnuje pouze odborně vzdělaný personál. Poznejte nás, naší lásku k oboru a to čemu se věnujeme ještě blíže. (kdo je optometrista?)

Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.  
Optometrista, oční optik, pedagog  
Pavel Kříž – optometrista a oční optik v optice Kroměříž

Pavel Kříž se začal věnovat péči o zrak již před 17 lety hned po ukončení studia oční optiky v Brně. Následně vystudoval na Lékařské fakultě v Brně obor optometrista a o dva roky později i pedagogickou specializaci v oboru optometrista. V roce 2010 zahájil doktorské studium na ústavu lékařské biofyziky Masarykovi univerzity s tématem disertační práce: Binokulární korekce, měření a korekce heteroforií metodou MKH. (více)

Monika Strádalová  
Oční optik  
Monika_Strádalová_oční_optik_v_optika_Kroměříž.jpg

Monika Strádalová vystudovala obor Oční optik na Střední zdravotnické škole Merhautova v Brně (2000-2004). Obor jí připravil pro výkon povolání očního optika, kterým začala rací v GrandOptical v řijnu roku 2004. Během její dlouholeté pracovní zkušenosti si zde vyzkoušela pracovní pozice: prodejce zástupce vedoucího prodejny až po vedení prodejny. Práce v této společnosti jí dala spoustu zkušeností, příležitostí, vzdělání, získávání zodpovědnosti, spolupráci v týmu, ale i prostor pro seberealizaci. (více)

Tereza Zlámalová  
Oční optik  
Tereza_Zlámalová_oční_optik_v_optika_Kroměříž.jpeg

Tereza Zlámalová studovala oční optiku na Střední zdravotnické škole Merhautova v Brně, kterou ukončila maturitní zkouškou a následně jeden rok optoelektroniku na Univerzitě Palackého v Olomouci jejíž obor je zaměřen na optické přístroje, matematiku a fyziku.

Na střední škole se naučila několika potřebným věcem, aby mohla působit v oční optice, a to v oblasti vědomostí, manuální zručností a jak komunikovat se zákazníky. Od 2.ročníku střední školy vypomáhala v Očním Centru Visual, aby mohla co nejdříve sbírat zkušenosti z praxe. (více)