Mgr. Pavel Kříž, Ph.D.  
Pavel Kříž – optometrista a oční optik v optice Kroměříž
Pavel Kříž se začal věnovat péči o zrak již před 17 lety hned po ukončení studia oční optiky v Brně. Následně vystudoval na Lékařské fakultě v Brně obor optometrista a o dva roky později i pedagogickou specializaci v oboru optometrista. V roce 2010 zahájil doktorské studium na ústavu lékařské biofyziky Masarykovi univerzity s tématem disertační práce: Binokulární korekce, měření a korekce heteroforií metodou MKH. Od roku 2010 působí jako lektor na vzdělávacích akcích a kongresech pro optometristy, oční optiky a oční lékaře. Dnes se s více než 70 přednáškami řadí k hlavním školitelům v oboru optometrie. Působil jako pedagog oční optiky a dodnes vede studenty optometrie na lékařské fakultě v Brně.
 

V roce 2017 úspěšně ukončil doktorské studium a o rok později začal působit na oční klinice UVEA v Martině. Zde se do nynějška věnuje ve spolupráci s očními lékaři a ortoptisty léčbě tupozrakosti, šilhání a ostatním poruchám binokulárního vidění. Mimo lásku k oboru má velmi blízko ke sportu (běh, fitness), hudbě, psychologii komunikace a duchovním studiím.

Primární specializace v optometrii: 

  • Skryté poruchy binokulárního vidění
  • Poruchy akomodace
  • Tupozrakost a šilhání
  • Korekce anizometropie a aniseikonie

Primární specializace v oční optice:

  • Multifokální, individuální a prizmatická korekce
  • Posouzení nevyhovujících brýlí